Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017

ΕΙΜΑΣΤΕ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΙ!!!!Είμαστε χαρουμενοι!!!! Γιατι;;; Ένα αίτημα πολλών χρόνων, του Νηπιαγωγείου μας, πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε!!!! το βάψιμο του εξωτερικού χώρου του ΣΧΟΛΕΙΟΥ μας!!!!! Έχουμε, πλέον, έναν πολύ όμορφο χώρο....είμαστε έτοιμοι...εξωτερικά....να υποδεχτούμε τον Σεπτέμβρη τα παιδιά μας!!!!!!
Ευχαριστούμε θερμά.....την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Δοξάτου....τον κ. Ανέστη Σερέτη....και τον αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Ιωάννου!!! Χωρίς την υποστήριξη και σύμπραξη τους το έργο δεν θα είχε ολοκληρωθεί!!!!! 
Τώρα ......θα ήταν πολύ καλό να ακολουθήσει ο ελαιοχρωματισμός του εσωτερικού χώρου....είναι απαραίτητος και επιβεβλημένος!!!! Άρα ....μόλις οι οικονομικές συνθήκες το επιτρέψουν.....εμείς είμαστε έτοιμοι!!!!!!
Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017

προς γνωση και συμμορφωσηΗ πρωτοβάθμια εκπαίδευση παρέχεται στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία.

Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, η φοίτηση στα νηπιαγωγεία αφορά παιδιά τεσσάρων και πέντε ετών, δηλαδή προνήπια/νήπια ή αλλιώς νήπια Α' και Β' ηλικίας. Σε καμία περίπτωση δεν αφορά βρέφη. Ο Παιδικός Σταθμός δεν αποτελεί δομή εκπαίδευσης, αλλά δομή φύλαξης, φροντίδας και μέριμνας, η οποία υπάγεται στο υπουργείο Εσωτερικών και όχι στο υπουργείο Παιδείας.


Και οι δυο τομείς (φροντίδα και εκπαίδευση), μακριά από συντεχνιακές λογικές, πρέπει να ενισχυθούν γενναία, διατηρώντας τη διακριτή, πολύ σημαντική αλλά διαφορετική, λειτουργία, για το καλό των παιδιών μας.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άρθρο 3
Προσχολική αγωγή

1. Σκοπός του νηπιαγωγείου είναι να βοηθήσει τα νήπια να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά μέσα στα πλαίσια που ορίζει o ευρύτερος σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ειδικότερα το νηπιαγωγείο βοηθεί τα νήπια:
α) να καλλιεργούν τις αισθήσεις τους και να οργανώνουν τις πράξεις τους, κινητικές και νοητικές.
β) να εμπλουτίζουν και να οργανώνουν τις εμπειρίες τους από το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον και να αποκτούν την ικανότητα να διακρίνουν τις σχέσεις και αλληλεπιδράσεις που υπάρχουν μέσα σε αυτό.
γ) να αναπτύσσουν την ικανότητα κατανόησης και έκφρασης με σύμβολα γενικά και ιδιαίτερα στους τομείς της γλώσσας, των μαθηματικών και της αισθητικής,
δ) να προχωρούν στη δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων, που θα τα βοηθούν στη βαθμιαία και αρμονική ένταξή τους στην κοινωνική ζωή και
ε) να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες ελεύθερα και αβίαστα και, μέσα στο πλαίσιο του οργανωμένου περιβάλλοντος, να εθίζονται στην αμφίδρομη σχέση ατόμου και ομάδας.

2. Η προσχολική αγωγή παρέχεται σε νηπιαγωγεία που λειτουργούν είτε ως ανεξάρτητα είτε μέσα σε παιδικά κέντρα. Η διεύθυνση των παιδικών κέντρων, η στελέχωσή τους με το απαραίτητο προσωπικό και κάθε σχετικό θέμα με τη λειτουργία τους ανήκει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η τοποθέτηση νηπιαγωγών στα νηπιαγωγεία που λειτουργούν μέσα στα παιδικά κέντρα, η υπηρεσιακή κατάσταση, η εξέλιξη των νηπιαγωγών και η εκπαιδευτική λειτουργία των νηπιαγωγείων αυτών ανήκει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Η φοίτηση στα νηπιαγωγεία είναι διετής και εγγράφονται σε αυτά νήπια που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία τεσσάρων ετών. Η ηλικία αποδεικνύεται από ληξιαρχική πράξη γέννησης.

4. Η φοίτηση στα νηπιαγωγεία γίνεται υποχρεωτική σταδιακά και κατά περιοχές της χώρας που ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών.
ΠΔ 200 /98 Άρθρα 1-7 (ΦΕΚ 161 Α' /13.7.98)

Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του Ν.1566/85 "Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 167/85 τ. Α') ".
2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α' του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α'), στο οποίο προστέθηκε το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α') και
διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 α του Ν.2469/97(ΦΕΚ 38 Α')
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού
4. Την με αριθμό 18/1995 γνωμοδότηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
5. Τη με αριθμό 47/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
αποφασίζουμε:


Άρθρο 1
Σχολική Περιφέρεια

1. Κάθε δημόσιο νηπιαγωγείο έχει δική του σχολική Περιφέρεια και σε αυτό φοιτούν οι νήπια που διαμένουν στην περιφέρειά του. Σε δήμους ή
κοινότητες που λειτουργούν περισσότερα από ένα νηπιαγωγεία, τη σχολική περιφέρεια ορίζει ο αρμόδιος Προϊστάμενος της Δ/νσης ή του Γραφείου Εκπ/σης, αφού λάβει υπόψη του την πρόταση της Δημοτικής ή Κοινοτικής Επιτροπής Παιδείας και των διευθυντών των νηπιαγωγείων. Με την ίδια διαδικασία γίνεται η μετατόπιση και ο επαναπροσδιορισμός των ορίων, όταν παραστεί ανάγκη.
2. Τα συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία έχουν ενιαία σχολική περιφέρεια και η κατανομή των νηπίων που εγγράφονται σε αυτά και όσων έρχονται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους από άλλα νηπιαγωγεία, γίνεται σε ισοπληθή τμήματα, ανάλογα με την οργανικότητα των νηπιαγωγείων, με την
επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 7 και της παραγράφου 3 του άρθρου 10 αυτού του Π.Δ.
3. Τα πειραματικά νηπιαγωγεία δεν έχουν δική τους σχολική περιφέρεια και για τις εγγραφές σε αυτά, μέχρι την έκδοση των προβλεπομένων Π.Δ.
και υπουργικών αποφάσεων εξακολουθούν να γίνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
4. Εγγραφή νηπίου, το οποίο δεν κατοικεί στη σχολική περιφέρεια του νηπιαγωγείου, μπορεί να γίνει μετά από αιτιολογημένη απόφαση του
προϊσταμένου.
5. Για τη σχολική περιφέρεια των νηπιαγωγείων που παρέχουν ειδική αγωγή ισχύουν οι σχετικές διατάξεις που αφορούν όλες τις Μονάδες
Ειδικής Αγωγής.


Άρθρο 2
Επωνυμία νηπιαγωγείων

1. Τα Νηπιαγωγεία φέρουν την επωνυμία του δήμου ή της κοινότητας στα όρια των οποίων λειτουργούν.
2. Όταν σε ένα δήμο ή κοινότητα λειτουργούν περισσότερα από ένα νηπιαγωγεία, η επωνυμία συμπληρώνεται με αύξοντα αριθμό κατά τη
σειρά της ίδρυσή τους.
3. Στις περιπτώσεις που Νηπιαγωγεία λειτουργούν σε οικισμούς δήμων ή κοινοτήτων μπορούν να φέρουν την επωνυμία του οικισμού ή τον
αύξοντα αριθμό που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο.


Άρθρο 3
Σχολικό και διδακτικό έτος

1. το σχολικό έτος των νηπιαγωγείων αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει στις 31 Αυγούστου του επόμενου έτους. Το διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει στις 21 Ιουνίου του επόμενου έτους. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες αρχίζουν στις 11 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 15 Ιουνίου του επόμενου έτους, ημέρα κατά την οποία χορηγούνται τα αναμνηστικά στα νήπια. Όταν η 15η Ιουνίου είναι Σάββατο ή Κυριακή, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες λήγουν την προηγούμενη Παρασκευή.
2. Το διδακτικό έτος χωρίζεται σε περιόδους (τρίμηνα): α' περίοδος (τρίμηνο): από 11 Σεπτεμβρίου μέχρι 10 Δεκεμβρίου.
β' περίοδος (τρίμηνο): από 11 Δεκεμβρίου μέχρι 10 Μαρτίου.
γ' περίοδος (τρίμηνο): από 11 Μαρτίου μέχρι 15 Ιουνίου.


Άρθρο 4
Διακοπές, αργίες, εορταστικές εκδηλώσεις

1. Τα νηπιαγωγεία δεν λειτουργούν:
α. Τα Σάββατα και τις Κυριακές
β. Την 28η Οκτωβρίου (Εθνική εορτή)
γ. Την 17η Νοεμβρίου, ημέρα κατά την οποία γίνονται εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου, τον αντιδικτατορικό αγώνα και την Εθνική
Αντίσταση, σε όλα τα νηπιαγωγεία, μέσα στο πρωινό ωράριο εργασίας, στις οποίες παίρνει μέρος όλο το διδ. προσωπικό. Όταν η 17η Νοεμβρίου
είναι Σάββατο ή Κυριακή οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται την προηγούμενη Παρασκευή.
δ. Από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και 7 Ιανουαρίου (διακοπές Χριστουγέννων)
ε. Την 30η Ιανουαρίου, εορτή των Τριών Ιεραρχών. Την ημέρα αυτή το διδακτικό προσωπικό παίρνει μέρος στον εκκλησιασμό και στις σχετικές
εκδηλώσεις, της εκπαιδευτικής κοινότητας της περιοχής.
στ. Την Καθαρή Δευτέρα
ζ. Την 25η Μαρτίου (Εθνική εορτή)
η. Από τη Μ. Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή της Διακαινησίμου (διακοπές Πάσχα)
θ. Την 1η Μαϊου
ι. Την εορτή του Αγίου Πνεύματος
ια. Από 22 Ιουνίου μέχρι και 31 Αυγούστου (θερινές διακοπές)
ιβ. Την ημέρα της εορτής του Πολιούχου της έδρας του νηπιαγωγείου και της τοπικής εθνικής εορτής.

2. Οι εκδηλώσεις για την επέτειο της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου πραγματοποιούνται στις 27 Οκτωβρίου, ημέρα κατά την οποία τιμάται και η ελληνική σημαία και για την επέτειο της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου στις 24 του ίδιου μήνα. Σε περίπτωση που η 28η Οκτωβρίου και η 25η Μαρτίου είναι Κυριακή ή Δευτέρα, οι εκδηλώσεις γίνονται την προηγούμενη Παρασκευή.
3. Έκτακτες εορταστικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή του οικείου Νομάρχη όταν πρόκειται για εκδήλωση τοπικού ενδιαφέροντος.
4. Τα νηπιαγωγεία μπορούν να παίρνουν μέρος στο γενικό εορτασμό των εθνικών και τοπικών εορτών, σύμφωνα με το πρόγραμμα της Νομαρχίας ή
της Δημοτικής αρχής.
5. Εκκλησιασμός νηπίων μπορεί να γίνει ύστερα από απόφαση του διδ. Προσωπικού, εφόσον το επιτρέπουν οι τοπικές συνθήκες και
εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για ασφαλή μετάβασή τους στο ναό.


Άρθρο 5
Διακοπές μαθημάτων λόγω εκτάκτων αναγκών

1. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες των νηπίων μπορούν να διακοπούν μέχρι δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες με απόφαση του Υπουργού Παιδείας για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και απρόβλεπτων καταστάσεων και γεγονότων ή του οικείου Νομάρχη αν τα παραπάνω αφορούν μεμονωμένο
νομό.
2. Διακοπή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων πέραν των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών και για τις παραπάνω αιτίες, είτε αυτό αφορά
νηπιαγωγεία μιας περιοχής είτε ολόκληρης της χώρας, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
3. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο τα νηπιαγωγεία δεν λειτουργήσουν για διάστημα μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) εργασίμων
ημερών, μπορεί να παραταθεί για αντίστοιχο ή μικρότερο χρονικό διάστημα το διδακτικό έτος, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων.


Άρθρο 6
Βιβλία - έντυπα για το Νηπιαγωγείο

Τα υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα ορίζονται με ειδικά υποδείγματα της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και είναι τα ακόλουθα:

Α. ΒΙΒΛΙΑ
1. Βιβλίο Μητρώου νηπίων (Β.Μ.Π.) (υπόδειγμα 1ο).
Σε αυτό εγγράφονται με αλφαβητική σειρά τα ήπια που προσέρχονται για εγγραφή κάθε σχολικό έτος.
Τα στοιχεία που καταχωρούνται είναι αύξ. Αρ. επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα και μητέρας, χρονολογία και τόπος γέννησης, ιθαγένεια,
θρήσκευμα, ημερομηνία εγγραφής, τα οποία επαναλαμβάνονται κατά την επανεγγραφή τους το 2ο έτος.
2. Εμπιστευτικό πρωτόκολλο αλληλογραφίας
3. Πρωτόκολλο αλληλογραφίας (κοινό).
4. Βιβλίο καταγραφής παιδαγωγικού και εποπτικού υλικού
5. Βιβλίο πράξεων διδακτικού προσωπικού
6. Βιβλίο πράξεων σχολικού συμβουλίου.
7. Ημερολόγιο λειτουργίας νηπιαγωγείου (σχολικής ζωής).

Β. ΕΝΤΥΠΑ
1. Βεβαίωση φοίτησης στο νηπιαγωγείο (Αναμνηστικό)
2. Βεβαίωση εγγραφής (Υπόδειγμα 2ο)

Γ. ΘΕΩΡΗΣΗ - ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΒΙΒΛΙΩΝ
1. Όλα τα βιβλία σελιδομετρούνται και θεωρούνται από τον /την προϊστάμενο /νη του νηπιαγωγείου.

2. α. Το Βιβλίο Μητρώου Νηπίων (Β.Μ.Ν.) κλείνεται με τη λήξη των μαθημάτων (15 Ιουνίου) με πράξη της Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου.
β. Τα πρωτόκολλα αλληλογραφίας κλείνονται στις 31 Δεκεμβρίου.
γ. Το Βιβλίο Πράξεων Διδακτικού προσωπικού και το Βιβλίο Πράξεων του Σχολικού Συμβουλίου και το Ημερολόγιο Λειτουργίας του νηπιαγωγείου κλείνουν στις 31 Αυγούστου.
δ. Το βιβλίο καταγραφής παιδαγωγικών και εποπτικών υλικών δεν κλείνεται εκτός αν δοθεί σχετική εντολή από τις προϊστάμενες αρχές.


Άρθρο 7
Εγγραφές νηπίων

1. Στο νηπιαγωγείο εγγράφονται νήπια που συμπληρώνουν την νόμιμη ηλικία.

2. Για την εγγραφή στο νηπιαγωγείο απαιτούνται:
α. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του νηπίου στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, στο οποίο αναγράφεται
ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης. Για το νήπιο που θα συνεχίσει τη φοίτησή του στο ίδιο νηπιαγωγείο και δεύτερη χρονιά δεν
απαιτείται νέο πιστοποιητικό γέννησης.
β. Επίδειξη του βιβλιαρίου ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια και η οδοντολογική εξέταση.
γ. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα ή άλλο στοιχείο κατά την κρίση του /της προϊσταμένου /νης του νηπιαγωγείου από το οποίο φαίνεται
η διεύθυνση κατοικίας του νηπίου.
δ. Δήλωση του γονέα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου.

3. Σο νηπιαγωγείο φοιτούν δύο ηλικίες νηπίων. Η πρώτη ηλικία (νήπια) περιλαμβάνει τα νήπια, τα οποία στις 31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής
συμπληρώνουν ηλικία πέντε (5) ετών. η δεύτερη ηλικία (προνήπια) περιλαμβάνει τα νήπια, τα οποία στις 31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής
συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών (Η ηλικία εγγραφής των νηπίων ορίζεται με τις διατάξεις του αρ. 10 παρ. 1 α του Ν. 2327/95, ΦΕΚ 156 Α', που αντικατέστησαν το αρ. 3 παρ. 3 εδ. 1ο του Ν. 1566/85, ως προς το θέμα της ηλικίας που πρέπει να έχουν συμπληρώσει τα εγγραφόμενα στα νηπιαγωγεία νήπια).

4. Κάθε εγγραφή νηπίου που δεν έχει τη νόμιμη ηλικία θεωρείται άκυρη.

5. Οι αλλοδαποί εγγράφονται στο νηπιαγωγείο προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Ζητούνται ακόμη
στοιχεία που φανερώνουν την εθνικότητά τους. με υπουργική απόφαση μπορεί να οριστεί διαφορετική διαδικασία για την εγγραφή των παραπάνω
νηπίων και να ζητηθούν πρόσθετα δικαιολογητικά ή να καθοριστεί διαφορετικά ο τρόπος εγγραφής Ελληνοπαίδων ομογενών με ξένη
υπηκοότητα. Με παρόμοιες αποφάσεις μπορούν να ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τις εγγραφές, όταν για σοβαρούς λόγους Έλληνες ή
αλλοδαποί αδυνατούν να καταθέσουν ή καταθέτουν ελλιπή δικαιολογητικά.

6. Τα αδήλωτα νήπια (άρθρο 3 Ν.Δ. 762/70) και όσα δεν είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα ή Δημοτολόγια εγγράφονται ύστερα από
δήλωση του γονέα ή του κηδεμόνα, με την οποία δηλώνεται η νόμιμη ηλικία. Στην συνέχεια, με τη συνεργασία του /της προϊσταμένου /νης του
νηπιαγωγείου και των γονέων ή κηδεμόνων, γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για να εγγραφούν στα Μητρώα ή δημοτολόγια του δήμου ή
κοινότητας.

7. Νήπια, τα οποία για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους καθώς και λόγους υγείας που πιστοποιούνται με βεβαίωση ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας ή κρατικού θεραπευτηρίου, δεν μπορούν να παρακολουθήσουν την Α' τάξη του δημοτικού, παραμένουν για μια ακόμη χρονιά στο νηπιαγωγείο, ύστερα από δήλωση του γονέα. Επανάληψη της φοίτησης στο νηπιαγωγείο για ένα έτος ακόμη γίνεται ακόμη όταν διαπιστώνεται από ιατροπαιδαγωγική υπηρεσία ή το σχολικό σύμβουλο προσχολικής ηλικίας ότι το νήπιο παρουσιάζει δυσκολίες για να παρακολουθήσει τα μαθήματα της Α' τάξης του δημοτικού και εφόσον οι γονείς του το επιθυμούν.

8. Οι εγγραφές στις Μονάδες Ειδικής Αγωγής γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τη φοίτηση στις μονάδες αυτές.

9. Σε περίπτωση που ο αριθμός αιτήσεων εγγραφής νηπίων είναι μεγαλύτερος του αριθμού θέσεων του νηπιαγωγείου και εφόσον οι
κτιριακές συνθήκες το επιτρέπουν, είναι δυνατό να λειτουργήσουν περισσότερα τμήματα νηπίων, ανεξάρτητα από την οργανικότητα του
νηπιαγωγείου, ύστερα από απόφαση του προϊσταμένου Δ/νσης ή Γραφείου Εκπ/σης, η οποία επικυρώνεται από το αρμόδιο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

10. Καταρχήν γίνονται δεκτά τα νήπια της πρώτης ηλικίας. Όταν ο αριθμός των υποψηφίων δεν επιτρέπει την ικανοποίηση όλων των αιτήσεων γίνεται κλήρωση. Στις περιπτώσεις που ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις της Α' ηλικίας και παραμένουν ακόμη κενές θέσεις, αυτές συμπληρώνονται από νήπια Β' ηλικίας κι αν οι αιτήσεις είναι πολλές γίνεται κλήρωση.

11. Η κλήρωση γίνεται την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά τις 15 Ιουνίου, αφού ληφθεί υπόψη η παράγραφος 12 αυτού του άρθρου, ενώπιον
επιτροπής που αποτελείται από το διδακτικό προσωπικό του νηπιαγωγείου και δύο εκπροσώπους των παρευρισκόμενων γονέων και κηδεμόνων. Η
επιτροπή συντάσσει πρακτικό με τη σειρά κλήρωσης, το οποίο υποβάλλεται στον προϊστάμενο της Δ/νσης ή του Γραφείου Εκπ/σης. Με
βάση τη σειρά κλήρωσης γίνεται η εγγραφή στο νηπιαγωγείο, καθώς και η πλήρωση των κενών θέσεων που τυχόν θα δημιουργηθούν κατά τη
διάρκεια του σχολικού έτους.

12. Κατ' εξαίρεση και χωρίς κλήρωση εγγράφονται τα παρακάτω νήπια των δύο ηλικιών:
α) Τα δίδυμα αδέλφια εφόσον έχει κληρωθεί ο ένας από αυτούς.
β) Τα τέκνα πολυτέκνων, αφού ληφθεί υπόψη η παρ. 10 του παρόντος άρθρου.
γ) Τα τέκνα των νηπιαγωγών που διδάσκουν στο νηπιαγωγείο και άλλων εκπαιδευτικών που εργάζονται σε συστεγαζόμενα με το νηπιαγωγείο
σχολεία.

13. Στα συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία τα δικαιολογητικά εγγραφής συγκεντρώνονται από τους /τις προϊσταμένους /νες των νηπιαγωγείων η δε
κατανομή γίνεται από το διδακτικό προσωπικό, όταν ο αριθμός των νηπίων δεν απαιτεί κλήρωση. Η κατανομή γίνεται με τρόπο ώστε στα
συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία να εγγράφεται ο ίδιος αριθμός νηπίων Α' και Β' ηλικίας και περίπου ο ίδιος αριθμός από τα δύο φύλα. Η κλήρωση στα
συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία γίνεται με τη διαδικασία που καθορίζεται από την παράγραφο 11 αυτού του άρθρου. στην επιτροπή μαζί με τους
εκπροσώπους των γονέων συμμετέχουν όλοι οι διδάσκοντες στα νηπιαγωγεία.

14. Σε περίπτωση συνεχούς απουσίας νηπίου πέραν του διμήνου και αφού ο γονέας ή κηδεμόνας δεν ανταποκρίθηκαν στις ειδοποιήσεις της
Προϊσταμένης του νηπιαγωγείου, η θέση πληρώνεται από άλλο νήπιο που περιλαμβάνεται στη σχετική κατάσταση.

15. Όταν ένα νήπιο γίνει δεκτό για εγγραφή σε νηπιαγωγείο που λειτουργεί με εναλλασσόμενο ωράριο και τα αδέλφια του είναι μαθητές σχολείου που λειτουργεί πλησίον του νηπιαγωγείου ή συστεγάζεται με αυτό, το νήπιο εγγράφεται σε νηπιαγωγείο ή τμήμα νηπιαγωγείου που έχει το ίδιο ωράριο εργασίας με το παραπάνω σχολείο.

16. εγγραφή νηπίου σε άλλο νηπιαγωγείο (μετεγγραφή) επειδή άλλαξε ο τόπος κατοικίας ή για άλλους ειδικούς λόγους γίνεται ή με την προσκόμιση εκ νέου των δικαιολογητικών της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου ή με βεβαίωση του /της προϊστάμενου /νης του νηπιαγωγείου ότι όλα τα δικαιολογητικά έχουν κατατεθεί και έγινε κανονική εγγραφή. Αν στο νηπιαγωγείο έχουν πληρωθεί οι θέσεις και συγχρόνως δεν έχουν
ικανοποιηθεί όλες οι αιτήσεις εγγραφής, το νήπιο που προέρχεται από μετεγγραφή εγγράφεται στο τέλος της κατάστασης αναμονής που αφορά
την ηλικία του.

17. Με απόφαση του προϊσταμένου της Δ/νσης ή του Γραφείου Εκπ/σης, μπορεί να γίνει ομαδική μετεγγραφή νηπίων από ένα νηπιαγωγείο σε άλλο κοντινό, κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, για λόγους αποσυμφόρησης, όταν υπάρχει μεγάλος αριθμός νηπίων στο πρώτο και
μικρός στο δεύτερο ή για λόγους αναδιάρθρωσης και ανακατανομής των σχολικών περιφερειών. Η επιλογή των νηπίων που θα μετεγγραφούν
γίνεται μετά από κλήρωση, την οποία διενεργεί το σχολικό συμβούλιο. Η κλήρωση γίνεται μόνο στην περίπτωση που το σύνολο του αριθμού των
μετεγγραφομένων νηπίων υπολείπεται ή υπερτερεί του αριθμού των αιτήσεων των γονέων που εκουσίως θέλουν να μετακινήσουν τα παιδιά
τους. Αν δεν υπάρχει σύλλογος γονέων, την κλήρωση διενεργεί επιτροπή παρόμοια με αυτή που αναφέρεται στην παράγραφο 11 του παρόντος
άρθρου. Η εγγραφή στο νέο νηπιαγωγείο γίνεται με βάση τη βεβαίωση του /της προϊστάμενου /νης του νηπιαγωγείου από το οποίο προέρχονται τα νήπια.

18. Η διαδικασία εγγραφής στα πειραματικά νηπιαγωγεία ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων.
Άρθρο 8

1. Το αναλυτικό πρόγραμμα των νηπιαγωγείων ορίζεται με Προεδρικά Διατάγματα, τα οποία εκδίδονται για το σκοπό αυτό. Παρεμβάσεις και
ειδικές ρυθμίσεις που αφορούν τα αναλυτικά προγράμματα μπορούν να γίνονται με υπουργικές αποφάσεις.


Άρθρο 9
Έλεγχος και εκτίμηση της ανάπτυξης των νηπίων - Παιδαγωγικές συναντήσεις - Συνεργασία με την οικογένεια

1. Ο έλεγχος και η αξιολόγηση της ανάπτυξης των νηπίων από το /τη νηπιαγωγό στηρίζεται:
α. Στις πληροφορίες που παρέχει η οικογένεια για το ιστορικό της ανάπτυξης του νηπίου και την εκτίμηση της συμπεριφοράς του στο
οικογενειακό και ευρύτερο περιβάλλον.
β. Στη συνεχή παρατήρηση της συμπεριφοράς των στάσεων και των δραστηριοτήτων του νηπίου, όπως αυτή εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της
σχολικής ζωής και της καθημερινής εργασίας στο νηπιαγωγείο.
γ. Στις εκτιμήσεις του /της νηπιαγωγού για το βαθμό ανταπόκρισης του νηπίου στους επιμέρους στόχους του επίσημου αναλυτικού προγράμματος.

2. Πέντε ημέρες πριν από τη λήξη του τριμήνου και όποτε προκύψει ανάγκη, σε κάθε νηπιαγωγείο πραγματοποιούνται, εκτός διδακτικού
ωραρίου, συσκέψεις του διδακτικού προσωπικού, όπου εκτιμάται η πρόοδος των νηπίων, ανταλλάσσονται απόψεις και χαράσσονται οι γενικές
κατευθύνσεις της λειτουργίας του νηπιαγωγείου. Στις συσκέψεις αυτές μπορεί να πάρει μέρος και ο Σχολικός Σύμβουλος ή ο αρμόδιος
Προϊστάμενος, οπότε καλούνται από το διδακτικό προσωπικό ή οι ίδιοι το επιθυμούν.

3. α. Η ενημέρωση είναι δικαίωμα των γονέων, αλλά και υποχρέωση και καθήκον των εκπαιδευτικών. Γίνεται εκτός διδακτικού ωραρίου, μετά από
πρόσκληση εκ μέρους του /της νηπιαγωγού, σε χρόνο που επιτρέπει τη μεγαλύτερη συμμετοχή των γονέων και κηδεμόνων.
β. Η ενημέρωση γίνεται συλλογικά όταν πρόκειται για γενικά θέματα και για θέματα λειτουργίας του νηπιαγωγείου και προσωπικά όταν πρόκειται
για θέματα που αφορούν συγκεκριμένο νήπιο.

4. Ο /η νηπιαγωγός ορίζει μία φορά το μήνα ή και συχνότερα αν αυτός το κρίνει απαραίτητο, ημέρα συνεργασίας με τους γονείς, η οποία γίνεται σε ώρες εκτός διδακτικού ωραρίου, που αποφασίζεται από το διδακτικό προσωπικό, αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών και ανακοινώνεται στους
γονείς. Αυτονόητο είναι ότι ο /η νηπιαγωγός δέχεται και εκτάκτως σε συνεργασία γονείς που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα.

5. Για την αντιμετώπιση περιπτώσεων νηπίων που παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες, ο /η νηπιαγωγός μπορεί να συνεργάζεται ακόμη και εντός της αίθουσας διδασκαλίας με τους γονείς αυτών των νηπίων ή με άτομα που κρίνονται ειδικά για την περίπτωση ή μπορούν να προσφέρουν ειδική
βοήθεια, όταν ο ίδιος ή ο /η σχολικός /ή σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής το κρίνουν απαραίτητο.


Άρθρο 10
Συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία

1. Τα συστεγαζόμενα σχολεία έχουν τη διοικητική τους αυτοτέλεια και λειτουργούν με τις ίδιες προϋποθέσεις , τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες
υποχρεώσεις, χωρίς να λαμβάνεται, υπόψη σε ποιο ανήκει το διδακτήριο. Προνομιακή λειτουργία ενός από τα συστεγαζόμενα ολιγοθέσια ή
πολυθέσια νηπιαγωγεία, με το αιτιολογικό ότι σε αυτό ανήκει το διδακτήριο δεν επιτρέπεται. Από τη στιγμή που αρχίζει η συστέγαση
λειτουργούν όλα με τις ίδιες συνθήκες ωραρίου εργασίας, χρησιμοποίησης γραφείων, αιθουσών, λοιπών χώρων και λαμβάνονται τα μέτρα εκείνα που εξασφαλίζουν την ισοτιμία των νηπιαγωγείων και τη φοίτηση των νηπίων σε ισοπληθή τμήματα.

2. Στα συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία που φοιτούν νήπια ειδικών κατηγοριών (όπως παιδιά που φιλοξενούνται σε ιδρύματα, τσιγγανόπαιδες,
παλιννοστούντες, αλλοδαποί κ.ά.), αυτά κατανέμονται ισομερώς σε όλα τα τμήματα των συστεγαζόμενων νηπιαγωγείων.

3. Όταν ο αριθμός των νηπίων δεν επιτρέπει τη λειτουργία των συστεγαζόμενων νηπιαγωγείων σύμφωνα με την οργανικότητά τους, με
απόφαση του Προϊσταμένου Δ/νσης ή Γραφείου Π.Ε., που επικυρώνεται από το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο πρωτοβάθμιας εκπ/σης,
μπορεί να ανασταλεί η λειτουργία τμήματος ή τμημάτων, ανάλογα με τον αριθμό των φοιτούντων νηπίων. Η κατανομή των νηπίων αυτών των
τμημάτων στα υπόλοιπα τμήματα των συστεγαζόμενων νηπιαγωγείων γίνεται από το σύλλογο διδασκόντων, με κριτήρια που προκαθορίζονται και
αφού ληφθεί υπόψη η παράγραφος 13 του άρθρου 7 του παρόντος Π.Δ. και οι μετακινήσεις που θα χρειαστούν να γίνουν από νηπιαγωγείο σε
νηπιαγωγείο πραγματοποιούνται χωρίς την αίτηση του γονέα.

4. Τα συστεγαζόμενα νηπ/γεία που ακολουθούν κοινό ωράριο εργασίας (συλλειτουργούν) μπορούν να έχουν κοινή λειτουργία και κοινές
εκδηλώσεις. Λαμβάνονται επίσης όλα εκείνα τα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζονται οι ίδιες σχολικές συνθήκες για τα νήπια και οι ίδιες
εργασιακές συνθήκες για τους εκπ/κους. Το ίδιο συμβαίνει και όταν τμήμα ενός νηπιαγωγείου έχει παράλληλη λειτουργία με άλλο νηπιαγωγείο.

5. Το διδακτικό προσωπικό και το σχολικό συμβούλιο των συστεγαζόμενων νηπιαγωγείων συνέρχεται σε κοινές συνεδριάσεις. Σκοπός
των κοινών συνεδριάσεων, στις οποίες προεδρεύουν εκ περιτροπής οι προϊστάμενοι /νες των νηπιαγωγείων είναι η καλλιέργεια πνεύματος
συνεργασίας, ώστε τα νηπιαγωγεία αυτά να λειτουργούν ως ενιαία σχολική μονάδα, καθώς και η επίτευξη των στόχων του νηπιαγωγείου.

6. Σε περίπτωση που εκδηλώνονται διαφωνίες μεταξύ των συλλόγων των συστεγαζόμενων νηπιαγωγείων, την ευθύνη για την τελική πρόταση και
απόφαση έχουν, ανάλογα με το θέμα, ο Σχολικός Σύμβουλος ή ο αρμόδιος Προϊστάμενος Δ/νσης ή γραφείου Εκπ/σης. Η πρόταση αυτή και η
απόφαση δεν μπορούν να αφίστανται από το ενιαίο τρόπο λειτουργίας των νηπιαγωγείων σε ότι αφορά τις εργασιακές σχέσεις των νηπιαγωγών και
τις ίσες ευκαιρίες των νηπίων.

7. Με υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους της Δ/νσης Σπουδών Π.Ε. του Υπουργείου Παιδείας μπορούν να ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη λειτουργία των συστεγαζόμενων νηπιαγωγείων.

8. Σε συστεγαζόμενα με δημοτικό σχολείο νηπιαγωγεία το διάλειμμα ρυθμίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες των νηπίων και όχι των μαθητών του
δημ. σχολείου.


Άρθρο 11
Θέματα λειτουργίας νηπιαγωγείων

1. Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων
α. Οι νηπιαγωγοί που εργάζονται στο ίδιο νηπιαγωγείο έχουν συνεχή επικοινωνία και ανταλλάσσουν απόψεις και εμπειρίες που αφορούν την
εργασία τους. πέραν αυτής της αυτονόητης συνεργασίας, ο σύλλογος διδασκόντων πραγματοποιεί τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, όπως η
παράγραφος 2 της περίπτωσης ΣΤ1 του άρθρου 11 του Ν. 1566/85 ορίζει. Σύμφωνα με την παράγραφο αυτή τακτικά συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά στην αρχή του διδακτικού έτους και στο τέλος κάθε τριμήνου, όπως και στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του παρόντος Π.Δ. ορίζεται. Έκτακτα ο σύλλογος διδασκόντων συνεδριάζει κάθε φορά που οι συνθήκες το επιβάλλουν. Στις συνεδριάσεις μπορούν να συμμετέχουν ο σχολικός σύμβουλος και ο αρμόδιος προϊστάμενος όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
β. τα συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία διατηρούν την αυτοτέλειά τους και ο σύλλογος διδασκόντων του καθενός πραγματοποιεί τις προβλεπόμενες
συνεδριάσεις. εκτός από αυτές, πραγματοποιούνται κοινές συνεδριάσεις όλων των διδασκόντων των συστεγαζόμενων νηπιαγωγείων, για θέματα
που αφορούν την κοινή λειτουργία τους και τη συγκρότηση κοινών ομάδων που θα αναβάλουν καθήκοντα και αρμοδιότητες.
γ. Σε όλες τις συνεδριάσεις του διδακτικού προσωπικού, όπως και του σχολικού συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά στο οικείο βιβλίο, όπου
καταχωρούνται οποιεσδήποτε αποφάσεις και υπογράφουν όσοι πήραν μέρος. Όλες οι συνεδριάσεις γίνονται εκτός διδακτικού ωραρίου.

2. Επιτήρηση νηπίων
α. Υπεύθυνος για την υποδοχή των νηπίων, την ασφαλή αποχώρησή τους και παραλαβή τους από τους γονείς ή από το συνοδό που αυτοί έχουν
ορίσει είναι ο /η νηπιαγωγός.
β. Με ευθύνη του /της νηπιαγωγού ενημερώνονται οι γονείς και οι κηδεμόνες για το διδακτικό ωράριο και την υποχρέωση που έχουν για την
παραλαβή των παιδιών με τη λήξη των εκπ/κών δραστηριοτήτων. Για τα θέματα αυτά οι γονείς καταθέτουν σχετική υπεύθυνη δήλωση. Σε έκτακτες περιπτώσεις οι γονείς μπορούν να παραλάβουν τα παιδιά τους από το νηπιαγωγείο πριν τη λήξη των εκπ/κών δραστηριοτήτων.
γ. Υπεύθυνος για τη επιτήρηση των παιδιών στα διαλείμματα είναι ο /η νηπιαγωγός, ο οποίος παίρνει όλα τα μέτρα για την προστασία και τη
σωματική ακεραιότητα των νηπίων, τον έλεγχο καθαριότητας των σχολικών χώρων και ό,τι έχει σχέση με την υγιεινή και την ασφάλειά τους.

3. Διδακτικές επισκέψεις
α. Οι διδακτικές επισκέψεις σε διάφορους χώρους έχουν ψυχαγωγικό, παιδαγωγικό και μορφωτικό σκοπό, όπως προβλέπεται από το αναλυτικό
πρόγραμμα, πραγματοποιούνται εντός ωραρίου εργασίας και είναι ενταγμένες στον προγραμματισμό του νηπιαγωγείου.
Στις περιπτώσεις που γίνεται χρήση μεταφορικού μέσου, απαιτείται η έγκριση του Προϊσταμένου της Δ/νσης ή του Γραφείου Εκπ/σης.
β. Στις επισκέψεις, οι οποίες δεν είναι περισσότερες από μία κατά μήνα, μπορεί να συμμετέχει όλο το νηπιαγωγείο ή ένα τμήμα.
Πραγματοποιούνται ύστερα από απόφαση του συλλόγου διδασκόντων και έγκαιρη ενημέρωση, γραπτή ή προφορική, του σχολικού συμβούλου και
του προϊσταμένου Δ/νσης ή Γραφείου Εκπ/σης. Στον προγραμματισμό του νηπιαγωγείου εντάσσονται και οι ολιγόωρες έξοδοι των νηπίων για την
κάλυψη των αναγκών του αναλυτικού προγράμματος.
γ. Οι έξοδοι από το νηπιαγωγείο, με τις προϋποθέσεις των προηγούμενων εδαφίων και για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτά (τα εδάφια),
γίνονται με ευθύνη του /της νηπιαγωγού και σε κάθε περίπτωση εξασφαλίζεται η ασφαλής μετακίνηση και η επαρκής επίβλεψη των νηπίων.
Η συμμετοχή γονέων σε αυτές είναι δυνατή, εφόσον ο /η νηπιαγωγός κρίνει ότι συμβάλλουν στην καλύτερη επιτήρηση των παιδιών.
δ. Όσα νήπια δεν παίρνουν μέρος στις εξόδους δεν προσέρχονται στο νηπιαγωγείο τη ημέρα αυτή, μετά από έγκαιρη ενημέρωση των γονέων
τους.
ε. Ημερήσιες ή πολυήμερες εκδρομές δεν πραγματοποιούνται από τα νηπιαγωγεία.

4. Σχολική ζωή - Πολιτισμός
α. Μέρος της σχολικής ζωής αποτελούν οι αναφερόμενοι στην προηγούμενη παράγραφο διδακτικές επισκέψεις και έξοδοι, καθώς και
κάθε είδους εκδηλώσεις και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών του νηπιαγωγείου και του αναλυτικού προγράμματος
και φέρνουν το παιδί σε επαφή και επικοινωνία με τη σύγχρονη πραγματικότητα και με έργα πολιτισμικής αξίας.
β. Στα πλαίσια της σχολικής ζωής και του πολιτισμού πραγματοποιούνται επισκέψεις και εκδηλώσεις στο χώρο του νηπιαγωγείου κλιμακίων ή
μεμονωμένων καλλιτεχνών μουσικής, θεάτρου, χορού, εικαστικών τεχνών και άλλων ειδικών.
γ. Η συμμετοχή των νηπίων στις εκδηλώσεις για τις εθνικές ή άλλες εορτές και στην καθημερινή ομαδική προσευχή, καθώς και η οργάνωση εκθέσεων με έργα των παιδιών, αποτελούν επίσης μέρος της σχολικής ζωής και του πολιτισμού. Τα νήπια που ανήκουν σε άλλο δόγμα ή άλλο θρήσκευμα δεν συμμετέχουν στην πρωινή προσευχή και στις εκδηλώσεις θρησκευτικού περιεχομένου, εφόσον οι γονείς τους το ζητήσουν με γραπτή δήλωση. Συμμετέχουν όμως στον εορτασμό των εθνικών επετείων και στις άλλες εκδηλώσεις.

5. Νηπιαγωγείο εφαρμογής νέων προγραμμάτων
α. Με πρόταση του σχολικού συμβούλου Προσχολικής Αγωγής και σύμφωνη γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μπορούν να
εφαρμόζονται, μετά από έγκριση του Υπουργού Παιδείας, σε νηπιαγωγεία της Περιφέρειας δοκιμαστικά νέα προγράμματα ή νέες μορφές λειτουργίας νηπιαγωγείου.
β. Με πρόταση της Δ/νσης Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας ή του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ή Παιδαγωγικού Τμήματος Πανεπιστημίου,
μπορούν να επιλέγονται νηπιαγωγεία περιφερειών ή νομών ή μεμονωμένα νηπιαγωγεία για εφαρμογή προγραμμάτων που αναφέρονται στο
προηγούμενο εδάφιο, καθώς και για δοκιμαστική χρήση παιδαγωγικού υλικού και εφαρμογή ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων.

6. Προγραμματισμός - απολογισμός του εκπαιδευτικού έργου
α. Από 1 έως 10 Σεπτεμβρίου γίνονται οι απαραίτητες προπαρασκευαστικές εργασίες και ο προγραμματισμός του εκπαιδευτικού
έργου, ώστε στις 11 του ίδιου μήνα να αρχίζει απρόσκοπτα το διδακτικό έργο, όπως:
(1) Σεμινάρια - συσκέψεις με το σχολικό σύμβουλο (σχετική η παράγραφος 3 του επόμενου άρθρου)
(2) Συνεδριάσεις του διδακτικού προσωπικού για τη σύνταξη του προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου και του ημερήσιου
προγράμματος, την ανάθεση αρμοδιοτήτων κ.λ.π.
(3) Συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες (συστεγαζόμενα σχολεία, τοπική αυτοδιοίκηση, σχολικό συμβούλιο, σχολική επιτροπή παιδείας κ.ά) για την πραγματοποίηση πιθανών επισκευών, αποκατάσταση ζημιών και γενικά για την αντιμετώπιση διδακτηριακών και άλλων προβλημάτων που έχουν σχέση με τη λειτουργία του νηπιαγωγείου
(4) Ρύθμιση εκκρεμών θεμάτων εγγραφών και παραλαβής διδακτικού υλικού
(5) Οποιαδήποτε προπαρασκευαστική εργασία
β. Από 16 μέχρι 21 Ιουνίου πραγματοποιούνται:
(1) Συσκέψεις και σεμινάρια με το σχολικό σύμβουλο (σχετική παράγραφος 3 του επόμενου άρθρου)
(2) Συσκέψεις του διδακτικού προσωπικού, κατά τις οποίες γίνεται ο απολογισμός του εκπαιδευτικού έργου και καταγράφονται προτάσεις για τη
βελτίωσή του. Στις συσκέψεις αυτές μπορεί να παρίσταται και ο /η σχολικός /ή σύμβουλος
(3) παραλαβή εκπαιδευτικού υλικού
(4) Σύνταξη και υποβολή εντύπων
(5) Οποιαδήποτε εργασία που αναφέρεται στο επόμενο διδακτικό έτος και διευκολύνει τη λειτουργία του νηπιαγωγείου.
γ. Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους είναι δυνατό να γίνονται συσκέψεις του συλλόγου διδασκόντων, οι οποίες αφορούν την πορεία, τον
προγραμματισμό και τον απολογισμό του εκπαιδευτικού έργου, πέραν αυτών που προβλέπονται από το άρθρο 9 και την παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου του Π.Δ.


Άρθρο 12
Σεμινάρια εκπ/κών - Συσκέψεις με το σχολικό σύμβουλο

1. Με απόφαση του /της σχολικού συμβούλου και χωρίς να απαιτείται άδεια άλλης αρχής μπορούν να χρησιμοποιούνται μέχρι και δύο (20 ημέρες
κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους για την πραγματοποίηση επιμορφωτικών συναντήσεων του συνόλου των νηπιαγωγών της
Περιφέρειας ή ομάδων νηπιαγωγών. Για τις συναντήσεις αυτές ενημερώνεται ο Νομάρχης και ο αρμόδιος προϊστάμενος.

2. Με πρωτοβουλία του /της σχολικού συμβούλου πραγματοποιούνται συσκέψεις με νηπιαγωγούς ενός ή περισσοτέρων νηπιαγωγείων σε ώρες
που δεν εμποδίζεται η διδακτική εργασία, πέραν αυτών που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 9 αυτού του Π.Δ., για ανταλλαγή
απόψεων και εξέταση θεμάτων που συνδέονται με τον προγραμματισμό και το επιτελούμενο εκπαιδευτικό έργο.

3. Εντός του χρονικού διαστήματος 2 έως 9 Σεπτεμβρίου και 16 έως 20 Ιουνίου πραγματοποιούνται συσκέψεις και σεμινάρια από το σχολικό
σύμβουλο, τα οποία παρακολουθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με το εδάφιο στ' της Παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Ν. 1566/85


...........................................................................................................................................
Ως δάσκαλος και παιδαγωγός αυτοδεσμεύομαι για κάθε παιδί:
να προσέχω την ιδιαιτερότητά του και να την υπερασπίζομαι.


να εγγυώμαι τη σωματική και ψυχική του ακεραιότητα.


να προσέχω τις συναισθηματικές του εξαρτήσεις και να το ακούω προσεκτικά.


να αναζητώ τη σύμφωνη γνώμη του για ό,τι κάνω για λογαριασμό του.


να ερμηνεύω την εξέλιξή του και να του δίνω την δυνατότητα να την αποδεχθεί.


να ενεργοποιήσω τις καταβολές του.


να το προστατέψω και να του συμπαρασταθώ να ξεπεράσει το φόβο, την ενοχή, την κακία, το ψέμα, την αμφιβολία, τη δυσπιστία....


να μην του δαμάσω την θέλησή του.


να του διδάξω την ώριμη χρήση της λογικής και την τέχνη της συνεννόησης και της κατανόησης.


να του δώσω την ευκαιρία να αποκτήσει εμπειρίες από τον κόσμο της πραγματικότητας χωρίς να το υποτάξω σε αυτήν.


να του δώσω ένα όραμα για έναν καλύτερο κόσμο και την πεποίθηση ότι το όραμα είναι υλοποιήσιμο.Αυτοδεσμεύομαι επίσης


να δείχνω με το παράδειγμά μου, πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες και οι αμφισβητήσεις και πώς να αξιοποιήσει τα χαρίσματά του.


να φροντίζω με τις δυνάμεις μου ώστε η ερχόμενη γενιά να βρει έναν κόσμο στον οποίο αξίζει να ζει.


να αιτιολογώ δημόσια τις πεποιθήσεις μου και τις πράξεις μου και να εκτίθεμαι σε κριτική.


να αντιστέκομαι στην πίεση της κοινής γνώμης, στα συντεχνιακά συμφέροντα και τις υπηρεσιακές εντολές όταν δυσχεραίνουν τις παραπάνω προθέσεις μου.Επιβεβαιώνω τις παραπάνω δεσμεύσεις μου και είμαι πρόθυμος να κριθώ με βάση τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στον παρόντα όρκο.

Μαμά κοίτα! Πάω νηπιαγωγείο!

Μαμά κοίτα! Πάω νηπιαγωγείο! (ανοιχτή επιστολή σε όλους τους γονείς ενός νηπίου που μεγάλωσε πολύ) Γράφει ο Inspector… Μαμά σ’ αγαπάω. Ξέρ...