Τρίτη, 9 Μαρτίου 2021

 


Ενημερωτική Ανακοίνωση

Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 10306

Δωρεάν και Ανώνυμη 24ωρης λειτουργίας

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη Γραμμή Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 10306, που λειτουργεί ανώνυμα και δωρεάν, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, την επιστημονική καθοδήγηση της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής του Αιγινητείου Νοσοκομείου, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και υποστηρίζεται οικονομικά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος-Μέγας Δωρητής. Η Γραμμή αφορά το Πανελλήνιο, και λειτουργεί όλο το 24ωρο, όλες τις ημέρες της εβδομάδας, καθόλη τη διάρκεια του έτους και είναι έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε αίτημα στήριξης οποιουδήποτε προσώπου αισθάνεται την ανάγκη να μιλήσει σε πρόσωπο αρμόδιο, ειδικό, να ακούσει ό,τι και αν έχει να του πει.

Αφορά 3 επιλογές:

Επιλογή 1-Ψυχολογική βοήθεια, Ψυχιατρική υποστήριξη

Επιλογή 2-ΨυχοΚοινωνικά θέματα

Επιλογή 3-Θέματα που αφορούν την Οικογένεια, Παιδιά και Εφήβους

Η Γραμμή 10306 δημιουργήθηκε για να μπορεί ανά πάσα στιγμή, σε οποιαδήποτε γωνιά της Ελλάδας και για οποιοδήποτε λόγο (ένταση, ταραχή, δυσανεξία, ανασφάλεια, απειλή, φόβο, πανικό, απογοήτευση, απελπισία, μοναξιά, κ.λπ.) οποιοδήποτε πρόσωπο, οποιασδήποτε ηλικίας, να αποζητά στήριξη, ενθάρρυνση ή/και ψυχική ανακούφιση.

Η Επιστημονική και Συντονιστική Ομάδα Έργου της Γραμμής «10306»

Χαράλαμπος Παπαγεωργίου, Καθηγητής Ψυχιατρικής, ΕΚΠΑ, Δ/ντής Α΄ Ψυχιατρικής Κλινικής

Μαρίνα Οικονόμου, Καθηγήτρια Ψυχιατρικής, ΕΚΠΑ

Ελένη Λαζαράτου, Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής, ΕΚΠΑ

Φραγκίσκος Γονιδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής, ΕΚΠΑ

Θεοδώρα Σκαλή, ΕΔΙΠ Ψυχολογίας, Msc, PhD, ΕΚΠΑ

Μενέλαος Θεοδωρουλάκης,PhD Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας,Πρόεδρος Ομοσπονδίας «ΑΡΓΩ»

Κωνσταντίνος Κοντοάγγελος, Ψυχίατρος επί θητεία, PhD, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, ΕΚΠΑ

Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2021

«Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-22»

 


«Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-22»

Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2021-2022, θα φοιτήσουν μαθητές/τριες που έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία εγγραφής, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4704/2020 (Α 133). Σύμφωνα με αυτές, στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-22, μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2017. Από το σχολικό έτος 2021-2022, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του νόμου 1566/1985 (Α 167), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του ν. 4704/2020 (Α 133) η φοίτηση των νηπίων που συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών γίνεται υποχρεωτική σε όλους τους Δήμους της χώρας.

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, για το σχολικό έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2021. Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του/της Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως τούτο ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου του ως άνω ΠΔ.

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής, γίνονται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής με Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής, σύμφωνα με το άρθρο 1, της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020 (Β 1767) ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας αρμόδιο για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες για το Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο-προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

 https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου οι γονείς/ κηδεμόνες πρέπει να ακολουθήσουν  τα εξής βήματα:

 · Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.

· Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

· Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του. Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή (παρ. 2 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β 1767). Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα.

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας, γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον/την Διευθυντή/ρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και στ) επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου». Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι τα δικαιολογητικά για τα (γ) και (δ) προσκομίζονται στη σχολική μονάδα εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει ο/η Προϊστάμενος/η-Διευθυντής/ρια του Νηπιαγωγείου. Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, (παρ 3 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β 1767) οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσουν κατά την επίσκεψή τους στη σχολική μονάδα. Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, περιλαμβάνονται τα:

 

ζ) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.)

η) Βιβλιάριο Εμβολίων, του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (παρ. 4, του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (Α 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 α του άρθρου 44 του ν.4777/2021 (Α 25).

 θ) Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή Δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

 Ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή.

Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Νηπιαγωγείο. Για τον σκοπό αυτό ο/η Διευθυντής/ρια - Προϊστάμενος/η του νηπιαγωγείου εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) και καταχωρίζει την αίτηση σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που του προσκομίζουν οι γονείς/κηδεμόνες.

Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2020

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!!!!ΚΑΛΗΜΕΡΑ!!!!!!! ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!!! ΥΠΟΜΟΝΗ......ΕΠΙΜΟΝΗ.....ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ!!!!!! ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ!!!!! 


 

Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2020

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΑΣ!!!!!!!!

Μέσα σε όλες αυτές τις δυσκολίες που βιώσαμε και βιώνουμε το τελευταίο διάστημα..... πήραμε και μια μεγάλη χαρά!!!!! Ένα αίτημα χρόνων...... επιτέλους υλοποιήθηκε........ Τοποθετήθηκε η παιδική χαρά στην αυλή του 1ου Νηπιαγωγείου Καλαμπακίου!!!!! Η χαρά μας ΑΠΕΡΙΓΡΑΠΤΗ!!!!! Τα παιδάκια μας θα την χαρούν με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς!!!!!

Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμπακίου κ. Γιώργο Τσεκούρα και την αντιδήμαρχο κ. Κυριακή Παπαζώτου καθώς και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας που βοήθησαν στην υλοποίηση του έργου.....
Η συγκίνηση μας μεγάλη!!!!
                           ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!!!!

 
ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ...... ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΑΡΟΥΝ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ!!!!! ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΝΑ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ......

Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2020

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ ΜΑΣ ΞΕΝΑΓΟΥΝ ΣΤΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ!!!!!!


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ..... ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ETWINNING "ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ ....ΜΑΖΙ..." ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΝΑ ΜΑΣ ΞΕΝΑΓΗΣΟΥΝ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥΣ....ΒΓΑΛΑΝΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ.....ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΛΛΗ ΑΓΑΠΗ....ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ Ο ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΣ....
ΑΚΗ ΣΠΙΤΑΚΗ ΣΕ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ!!!!!!
ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ.....ΚΛΕΙΝΕΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΚΥΚΛΟΣ......
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ " ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ...ΜΑΖΙ".
 ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ.....ΕΙΣΑΣΤΕ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΕΣ.....ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ........ΓΙΑ ΟΛΑ......

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ....ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ!!!!!
ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΑΚΙΑ......ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.....ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΓΚΑΛΙΑ........


ΚΑΙ ΘΑ ΒΡΕΘΟΥΜΕ ΞΑΝΑ.......ΕΙΣ ΤΟ ΕΠΑΝΙΔΕΙΝ!!!!!

ΣΑΣ ΦΙΛΩ!!!!!!!

Πέμπτη, 21 Μαΐου 2020

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ ΠΑΝΕ ΜΟΥΣΕΙΟ.......

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ..... 
ΤΟ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ ΠΑΕΙ ΜΟΥΣΕΙΟ......ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΑ ΠΑΛΙΑ!!!!!!

Η προτελευταία αποστολή του προγράμματος ETWINNING "ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ .....ΜΑΖΙ...." είχε θέμα το μουσείο....

Στόχοι της αποστολής ... να γνωρίσουν τα παιδιά τι είναι το μουσείο, τα είδη του Μουσείου,  κανόνες που εφαρμόζουμε σε μια επισκεψη μας στο μουσείο και να έρθουν σε επαφή με την πολιτιστική μας κληρονομιά.
Μέσω της χρήσης διαφόρων εφαρμογών όπως BOOKGREATOR, THINKLINK, YOUTUBE, GENIAL.LY artsteps…...γνώρισαν  τα παιδιά το μουσείο …. Έτσι τα παιδιά μάθανε τι είναι μουσείο, πήρανε το μαγικό εισιτήριο, είδαν την καταπληκτική ιστορία του Λέοντα των Κυθήρων και έπαιξαν διάφορα παιχνίδια στο genial.ly, artsteps…..Τα παιδιά έπαιξαν το Παιχνίδι που ακολουθεί:

ETWINNING- "ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ....ΜΑΖΙ"


ΠΑΙΞΑΝΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ.... ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ETWINNING "ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ .....ΜΑΖΙ" ΜΕΣ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ETWINNING- "ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ....ΜΑΖΙ" ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΙΑΔΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥΔημιουργήθηκε το “Μουσείο του 1ου Νηπιαγωγείου Καλαμπακίου” με το πρόγραμμα artsteps, από τα παλιά αντικείμενα που ανακαλύψανε τα παιδιά στα σπίτια τους.
Στην ψηφιακή μας τάξη.... παρακολούθησαν το βίντεο που δημιουργήθηκε από εμάς   “ ο Άκης πάει μουσείο”. Μιλήσαμε για το αρχαιολογικό Μουσείο της Δράμας...
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣπώς πάμε εκεί… τί συναντάμε...κ.τ.λ
 Τους έκανε εντύπωση η αναπαράσταση του νεολιθικού σπιτιού
ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ και εστιάσαμε στο πιάτο μέσα φούρνο. 
(ΣΕ ΕΝΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΣΤΙΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΣΤΕ ΜΕ ΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ)


 Κάναμε ερωτήσεις….. Όπως:
” τι μπορεί να είναι αυτό”..... 
“ Από τι είναι φτιαγμένο;”...
” σε τι το χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι εκείνης της εποχής” 
  “Σας θυμίζει κάποιο αντικείμενο από το Σήμερα;”
 τα παιδιά μας είπαν ότι τα σημερινά πιάτα έχουν σχέδια ενώ αυτό το συγκεκριμένο δεν έχει…….
 οτι τους θυμίζει κούπα…..πιάτο….κατσαρολα…..
ότι μπορεί να βάζανε μέσα φαγητό……
Τους ρωτήσαμε Αν μπορούν να φτιάξουν (τα ίδια τα παιδιά) ένα παρόμοιο αντικείμενο -ένα πιάτο .
Συμφώνησαν με χαρά , τους δώσαμε χρόνο και περιμέναμε να φτιάξουν το πιατάκι αυτό, με την πλαστελίνη, την αλατοζύμη ή τον πηλό ή ακόμη και να το ζωγραφίσουν.
 Όταν τελείωσαν... μας τα παρουσίασαν.
Αναλάβανε ακόμη μία αποστολή για το σπίτι: 
Το πιατο αυτό....ακουσε πολλες ιστορίες από τα μέλη αυτής της οικογένειας....
“ποιες ιστορίες μπορεί να άκουσε και να μας πει αυτό το πιάτο;”  
Φανταστείτε μια ιστορία και ηχογραφήστε την και αποστολή στην ομάδα μας......
το αποτέλεσμα;....


  • ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟΟΟΟΟ ΜΠΡΑΒΟ......ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ.......ΠΟΥ ΕΔΩ ΚΑΙ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ.....ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΧΑΙΡΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ!!!!!!!! ΚΑΙ......ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΚΙΟΛΑΣ.....ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΡΩΤΟΓΝΩΡΕΣ!!!!!!!

  • ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΠΡΑΒΟΟΟΟΟΟ ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ "ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ" ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΑΣ......ΠΟΥ ΣΤΑΘΗΚΑΝ ΔΙΠΛΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ.....ΠΑΛΗΚΑΡΙΣΙΑ......ΕΥΓΕ.....ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΙ ΜΑΣ.....ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ......


  • ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΠΡΑΒΟ....ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ "ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ"....ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ETWINNING "ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ......ΜΑΖΙ" .....ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΣΕΣ.....ΦΟΒΕΡΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ.....ΑΡΙΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.....ΕΙΣ ΤΟ ΕΠΑΝΙΔΕΙΝ!!!!!!!

ΦΙΛΑΚΙΑ ΠΟΛΛΑ!!!!!!

Πέμπτη, 14 Μαΐου 2020

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21


Οι εγγραφές στο Νηπιαγωγείο για το σχολικό έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν από

 15 έως 30 Μαΐου 2020.

Οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους γονείς.

 

Εγγραφές μετά την 30η Μαΐου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2020-21, πρώτη εγγραφή, μαθητές γεννημένοι  το 2016.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗΣ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για την εγγραφή του προνηπίου ο γονέας/ κηδεμόνας πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

·         Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.

·         Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

·         Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του. Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή. Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα.

Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,

δ) τα στοιχεία των συνοδών των προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και

ε) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του προνηπίου».

ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ

·         Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, (Α.Δ.Υ.Μ.), συμπληρωμένο από τον γιατρό του παιδιού.

·         Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια

·         ΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ το ολοήμερο τμήμα, προσκομίζετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα/κηδεμόνα και κάρτα ανεργίας από τον άλλο, ή για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:45-8:30): 1. Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα. 2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια. 3. Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.

 

Τα προνήπια που ήδη φοιτούσαν στο νηπιαγωγείο και θα είναι νήπια την επόμενη σχολική χρονιά, εγγράφονται αυτεπάγγελτα, θα πρέπει εν τούτοις να επικοινωνήσουν μαζί μας και να φέρουν αίτηση εγγραφής στο ολοήμερο, για όσα επιθυμούν να εγγραφούν στο ολοήμερο, φέρνοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε πρόβλημα στην διενέργεια της εγγραφής επικοινωνήστε μαζί μας. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 2521051948

Πριν την προσέλευση σας στη σχολική μονάδα θα πρέπει να έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία.


  Ενημερωτική Ανακοίνωση Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 10306 Δωρεάν και Ανώνυμη 24ωρης λειτουργίας Θα θέλαμε να σας ενημερώσο...